top of page

Om AluminiumOm aluminium

 

 

Aluminium har det kjemiske symbolet Al, og har atomnummer 13 i det periodiske system. Smeltepunktet er på 660,1 C og kokepunktet er 2520 C. Massetettheten er 2,7g/cm3.

Ren aluminium forekommer ikke i naturen, men finnes bundet til andre grunnstoffer. Navnet kommer fra mineralet alumen som var det stoffet som aluminium først ble funnet i. Dette skjedde ca. 400 år f.Kr., men aluminium ble for første gang fremstilt i ren form i 1827.

En av de viktigste egenskapene ved aluminium er at det er lett i vekt. En annen egenskap ved aluminium er at den er lett å forme og at den har god ledningsevne (2/3 av kobberets ledningsevne) og det har stor motstandskraft mot korrosjon fordi metallet på overflaten er dekket av tynn sammenhengende fastsittende oksidfilm som beskytter metallet mot korrosjon.

​ Den gode korrosjonsmotstanden gjør at aluminium ofte blir valgt til fasadekledning, takplater, verandaer, balkonger og rekkverk. Høy materialfasthet gjør det også mulig å bruke aluminium i tyngre bærende konstruksjoner, for eksempel bruer og takkonstruksjoner. Vektreduksjonen ved å bruke aluminium har stor betydning.​

bottom of page