top of page

Herdet glass

Pilkington Herdet Glass er herdet sikkerhetsglass og opp til fem ganger sterkere enn vanlig glass med samme tykkelse. Den økte styrken gir arkitekter og byggherrer helt andre muligheter når det gjelder bruk av glass i bygg. Det tilfredsstiller sikkerhetskrav over hele verden, og motstår f.eks. harde spark eller mennesker som faller mot glasset. Når det er behov for ekstra styrke på glasset er Pilkington Herdet Glass en god løsning.

 

Pilkington Herdet Glass kan også fås i varmetestet utgave, i de tilfeller hvor det er behov for en ekstra forsikring mot spontangranulering. Dette kan være aktuelt i glassystemer, rekkverk og glasstak. Produksjonen av herdet glass foregår på den måten at man varmer opp ferdig tilskjærte og kantbehandlede glassplater til ca. 650 grader slik at det blir mykt og spenningsfritt. Deretter kjøler man det raskt ned, slik at det oppstår trykkspenninger i glassoverflaten og strekkspenninger i midten. Denne behandlingen gir Pilkington Herdet Glass sin styrke.

bottom of page