top of page

Funksjonsglass

Solbeskyttende glass

Glasstak

Den økte bruken av glass i arkitektur i dag gjør det nødvendig å ta hensyn til komforten for brukerne av bygningen. Solbeskyttelse med glass kan være et attraktivt valg, samtidig som det reduserer behovet for å bruke air condition. Dermed vil kostnadene for bruk av bygget også bli lavere og man sparer energi. I varme klima kan solbeskyttende glass brukes til å redusere solvarmen man får inn, og kan også kontrollere strålingen. Mens i litt mer tempererte klima kan de brukes til å balansere solbeskyttelse med høyt innslipp av naturlig lys. Solbeskyttende glass kan brukes i alle situasjoner hvor man opplever et behov for solbeskyttelse, for eksempel i fasader, atrier, tak, glassganger etc. Vi har et bredt spekter av solbeskyttende glass, som passer de fleste bruksområder!

Alle produkter er tilgjengelige i herdet eller laminert utførelse for å oppnå bedre sikkerhet og kan kombineres med andre funksjoner som f.eks. støyreduksjon.

Egenskaper og fordeler

 

 • Effektiv solbeskyttelse med høyt lysinnslipp

 • Reduserer solvarmen i henhold til krav i byggeforskrifter

 • For best mulig termisk isolering finnes varianter med lavemisjonsegenskaper

 • Øker verdien på bygget og reduserer driftskostnadene

 • Et bredt utvalg av solbeskyttende muligheter

 • Du kan velge høy eller lav lystransmisjon

 • Både lav og medium grad av sol- og lysrefleksjon er tilgjengelig

Energisparende glass

 

Med en økt miljøbevissthet legges det nå mer vekt på energisparing og måter å redusere energibruk i bygninger på; både i boliger og kommersielle bygg. De siste årene har det blitt introdusert nye minimumskrav til energieffektivitet. Glass kan spille en viktig rolle når det gjelder energisparing. Varmetap er normalt målt i termisk transmisjon eller U-verdi, vanligvis definert som W/m²K. Enkelt fortalt gir lav U-verdi bedre varmeisolering. Energispareglass med lav U-verdi vil dermed kunne gi mye bedre varmeisolering, og du sparer både penger og får bedre inneklima.

 

Egenskaper og fordeler

 

 • Effektiv energisparing med høyt lysinnslipp

 • Reduserer varmetap og sparer energi, og gir et komfortabelt innemiljø

 • Reduserer kaldstråling og kaldras fra vinduer, og forbedrer komforten

 • Øker overflatetemperaturen på den innerste glassflaten og reduserer innvendig kondens

 • Reduserer oppvamingskostnader og minsker behovet for air condition anlegg

Brannglass

Brannglass

Brannvern i bygg reguleres av myndighetene. I regelverket finnes krav til rømningssikkerhet og hindring av brannspredning mellom og i bygninger. Utover basiskravene bør en byggeier stille krav til at en brann ikke gir uoverkommelige konsekvenser for fortsatt virksomhet i bygningen. Ved brann skal et bygg være utformet for enkel og logisk rømming - slik at liv ikke settes på spill. Rømningsveier er ofte samme vei som vi kommer inn i et bygg. Dette stiller krav til brannsikkerhet kombinert med ønsket om et åpent og imøtekommende miljø med høyt lysinnslipp. I dag finnes løsninger som gjør det mulig med passiv seksjonering av et bygg, slik at en brann ikke sprer seg til hele bygget. Denne type sikring er ikke som sprinkling og røykgassventilering, avhengig av aktivering og vedlikehold, men kan innbygges i vegger, glasspartier, brannsikre vinduer og dører.

Vi har et utvalg brannvernglass som tilbyr forskjellige nivåer av beskyttelse. Dette defineres i tidsintervaller (30, 60, 90, 120 og 180 minutter) og etter tetthet og termisk isolasjon, ut fra en europeisk standard. Brannvernglass skal alltid spesifiseres som en del av en konstruksjon, og hele konstruksjonen må tilfredsstille branklassens krav. Installering av brannvernglass bør utføres av kyndig montør for å sikre at vernegenskapene blir ivaretatt. Her kan du se et eksempel på hvordan et brannglass (i dette tilfellet en isolerrute Pilkington Pyrodur® 30-25) fungerer i et virkelig brannforløp.

Støyreduserende glass

Glassvindu

 

Glass er et ypperlig materiale for å oppnå god støyreduksjon og skjerme mot uønsket støy fra for eksempel veier, jernbane, flytrafikk eller andre støykilder. Vårt glass Pilkington Optiphon™ er det ideelle valget i tilfeller hvor man har behov for støyreduksjon. Pilkington Optiphon™ er et laminert glass som gir akustisk glass med høy kvalitet ved å bruke en spesiell PVB (polyvinyl butyral) folie i lamineringen. Dette gir et glass med god støyreduksjon.

I tillegg til å gi støyreduksjon fungerer også Pilkington Optiphon™ som et sikkerhetsglass. Pilkington Optiphon™ produseres ved at to glassplater lamineres sammen med PVB folie mellom. Dette medfører at det støyreduserende glasset også tilfredsstiller krav til sikring og sikkerhet. Ved å variere antall lag og tykkelsen på glasset kan man få en rekke fordeler og det kan brukes i forskjellige applikasjoner.

 

Egenskaper og fordeler

 

 • Spesielt PVB laminatsjikt for forbedret støyreduksjon

 • Alle produkter tilfredsstiller krav til personsikkerhet ved sammenstøt, og kan klassifiseres som minst 1(B)1 etter NS EN 12600

 • Kan også oppfylle krav til sikring mot hærverk med klassifisering iht. NS EN 356

 • Forblir intakt og knuser trygt, og reduserer dermed risikoen for alvorlig skade

 • Det er tilgjengelig i kombinasjon med andre produkter som Pilkington Activ™, selvrensende glass

 • Høyere ytelse kan oppnås ved å bruke Pilkington Optiphon™ i to- eller trelags isolerruter

Sikkerhet og sikring

Glassgulv

Glass er sterkere enn man tror, og styrken øker med tykkelsen. I gamle dager brukte man 2 mm maskinglass, noe som naturligvis ga en oppfatning av at glass er meget skjørt. Nå er 4 mm tykt floatglass minimumtykkelse på glass som benyttes i vinduer og dører. Til tross for dette, finnes det situasjoner der det er risiko for at glasset kan forårsake skader, eksempelvis når mennesker støter mot glasset, eller i form av nedfall av brekkasje i f.eks. glasstak. Med  sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri gjennomsikt og slippe inn rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Sikkerhetsglass er herdede og/eller laminerte glass i ulike kombinasjoner for fasader, tak, gulv, dører, entrepartier, trapp- og balkongrekkverk, uteplasser, baldakiner, mellomvegger, speilvegger, dusjkabinett, innredninger til bad og kjøkken m.m.

Blant alle materialer som sikrer ved innbrudd, vandalisme og våpenskudd finnes det kun ett som slipper inn dagslys og åpner for kommunikasjon. Det er få tilfeller der denne spesielle egenskapen ikke er vesentlig. Materialet er våre sikringsglass. Det vil si laminert og herdet/laminert glass i ulike kombinasjoner, avhengig av hva det skal sikres mot og hvor effektiv sikringen skal være. I dette kapittelet finner du produkter i motstandsklassene P1A-P8B, BR1-BR7 og SG1-SG2, og for andre tilfeller der du selv eller din oppdragsgiver stiller spesifikke krav til sikring. Skap noe med glass neste gang. Sats på dagslys og åpen kommunikasjon uten å gi avkall på personsikkerhet eller sikring av verdier.

Selvrensende glass

Glasstak

Vinduspuss er en jobb man gjerne vil slippe. Det selvrensende glasset har en unik dobbeltvirkende funksjon som bruker naturens egne krefter til å holde glasset rent for organisk smuss. Et usynlig belegg på glasset bruker luftfuktigheten og de ultrafiolette strålene i dagslyset til å danne et aktivt belegg. Etter noen dager er glasset aktivert og organiske smusspartikler som fester seg på flaten løses opp og brytes ned.

Den aktiverte glassoverflaten innebærer også at gjenværende smuss skylles bort når det regner, uten at regnet etterlater seg sjenerende tørkeflekker. Det eneste som behøves er dagslys og vann. Er ikke regn nok hjelper du bare til med hageslangen. Med titandioksidbelegget oppnås en effekt som ligner fotokatalyse. Det selvrensende glasset bryter ned skadelig nitrogenoksid til ufarlig og lettløselig nitrat som skylles bort når det regner. På den måten bidrar titandioksidbelegget på bygninger til å rense forurenset byluft.

For mer informasjon besøk http://www.pilkington.com/nb-no/no

 

 

bottom of page